Teljes e-learning ELŐADÁS

kínálat

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Állati pénzügyek (1-2. évfolyam)

A modul során a diákok egy modern állatmesébe ágyazva ismerkedhetnek meg alapvető pénzügyi fogalmakkal a korosztályhoz illeszkedően. Olyan főbb témákkal találkoznak többek között, mint a cserekereskedelem, az árupénz és a jelenleg is használatos fizetőeszközök. Ehhez kapcsolódóan rálátást nyernek olyan további fogalmakra, mint a bankautomata, vagy épp a bankkártya. Ezek megismerését követően könnyebben megértik a bank, mint intézmény jelentőségét és fontosságát. A pénzügyi tudásanyag mesei környezetben való elhelyezése segíti a diákok figyelmének fenntartását, illetve a tartalom könnyebb feldolgozását, megértését. Az új ismeretek és témakörök mélyítését játékos interaktív feladatok teszik élményszerűvé.

A szorgalmas és a rest leány (1-2. évfolyam)

Az e-learning tananyagban a diákok „A szorgalmas és a rest leány” című mesébe ágyazva ismerkednek meg olyan alapvető pénzügyi fogalmakkal, mint például a bevétel, a kiadás, illetve a zsebpénz.

Fizetőeszközök (1-2. évfolyam)

Az e-learning tananyag által a diákok átfogó képet kapnak a ma használatos fizetőeszközökről. Megismerkednek többek között a készpénz fogalmával, valamint képet kapnak a bank szerepéről és jelentőségéről is. Emellett ismereteket szereznek különböző modern fizetési megoldásokról, mint például a PayPass és a mobilfizetés.

Rejtély Bogyóváros parkjában (2. évfolyam)

Az e-learning tananyag során a diákok egy négyrészes, mesés történeten keresztül sajátítanak el különböző fogalmakat, alapismereteket a takarékosság és a környezettudatosság témakörében. .

 

Mátyás király kérdése (3-4. évfolyam)

Az e-learning tananyagban a diákok a „Mátyás király kérdése” című mesébe ágyazva ismerkednek meg különböző alapvető pénzügyi fogalmakkal. Többek között olyan fogalmakkal találkoznak, mint a bevétel, a kiadás és a megtakarítás..

Ákos és a költhetnék (3-4. évfolyam)

Az e-learning tananyagban a diákok az „Ákos és a költhetnék” című mesébe ágyazva ismerkednek meg különböző alapvető pénzügyi fogalmakkal. A hangulatos történet által olyan fogalmakkal találkoznak, mint például a megtakarítás és a takarékoskodás.

Fizetőeszközök (3-4. évfolyam)

Az e-learning tananyag által a diákok átfogó képet kapnak a ma használatos fizetőeszközökről. Megismerkednek többek között a készpénz fogalmával, valamint képet kapnak a bank szerepéről és jelentőségéről is. Emellett ismereteket szereznek különböző modern fizetési megoldásokról, mint például a PayPass és a mobilfizetés.

Gazdálkodás a pénzzel (5-6. évfolyam)

Az e-learning tananyag által a diákok megismerkednek a tudatos pénzkezelés alapjaival, így többek között a családi költségvetés, a bevétel, a kiadás és a szükséglet fogalmával is. Tisztázásra kerül a megtakarítás fogalma, valamint az, hogy miért is jó, ha rendelkeznek pénzügyi tartalékkal. Ezen kívül a tanulók megtakarítási tippekkel is találkoznak a tananyagban, rálátást nyernek a takarékosság fogalmára, valamint számos modern fizetési megoldás is bemutatásra kerül számukra.

Pénzügyi nyomozós történet (5-6. évfolyam)

Az e-learning tananyag fő célja a diákok pénzügyi ismereteinek a bővítése. A tananyag négy történetre épül, amelyek során a tanulók megismerkednek a környezettudatossággal, a családi költségvetéssel, a megtakarítással és a befektetésekkel is. .

A család pénzügyei (5-6. évfolyam)

Az e-learning tananyag fő célja, hogy a diákok megismerkedjenek a családi pénzgazdálkodás lehetőségeivel. Ennek során olyan alapvető fogalmakat is megismernek, mint a kiadás, a bevétel, a szükséglet és a családi költségvetés. Emellett bővítik tudásukat a megtakarítás, a takarékosság és az ideális pénzgazdálkodás témakörében is.

Modern fizetési eszközök, pénztörténet (5-8. évfolyam)

Az e-learning tananyag a civilizáció kezdetétől a mai modern fizetési megoldásokig mutatja be a pénz történetének jellemző állomásait, a fókuszt a mai modern fizetési lehetőségekre helyezve. A diákok új ismereteket szereznek a piacok kialakulásáról, az árupénzek működéséről és azok tulajdonságairól. Megtudják, hogyan üzleteltek az emberek egymással pénz hiányában, mit használtak fizetőeszköznek a mai értelemben vett pénz megjelenése előtt. A diákok az első érmék kialakulásától a ma ismert papírpénzek történetén keresztül érdekes, és a gazdasági összefüggések átlátása érdekében fontos információkkal találkoznak. Ezen felül a tanulók mélyebben is megismerkednek a modern fizetési lehetőségekkel, valamint a kriptopénzek világával és azok esetleges veszélyeivel.

A gazdaság szereplői általános iskolásoknak (7-8. évfolyam)

Az e-learning tananyag fő célja a gazdasági szereplők és a közöttük lévő pénzáramlás bemutatása. A diákok megismerkednek a gazdasági szereplők céljaival, ezen célok kölcsönhatásával és a gazdasági körforgással. A tananyag által képet kapnak a háztartások, a vállalkozások és az állam szerepéről, erőforrásairól, valamint megismerik az adófajtákat és az adótudatosság fogalmát, illetve jelentőségét. A tananyag része a bankrendszer bemutatása is.

A család pénzügyei (7-8. évfolyam)

Az e-learning tananyag fő célja, hogy a diákok megismerkedjenek a családi pénzgazdálkodás lehetőségeivel. Ennek során olyan alapvető fogalmakat is megismernek, mint a kiadás, a bevétel, a szükséglet és a családi költségvetés. Emellett bővítik tudásukat a megtakarítás, a takarékosság és az ideális pénzgazdálkodás témakörében is.

Pénzügyi tudatosság és fogyasztóvédelem (7-8. évfolyam)

Az e-learning tananyag fő célja a pénzügyi tudatosság és a fogyasztóvédelem kérdéskörének bemutatása. A diákok megismerkednek a pénzügyi tudatossághoz kapcsolódó alapvető fogalmakkal, egy pénzügyileg tudatos emberre leginkább jellemző tulajdonságokkal. Emellett a tananyagban a fogyasztóvédelem kérdésköre is szerepel, amelyen belül kifejtésre kerülnek a tudatos vásárló jellemzői, ismérvei.

Digitális veszélyek, pénzügyi ragadozók (7-8. évfolyam)

Az e-learning tananyag fő célja a pénzügyi visszaélések különböző formáinak bemutatása annak érdekében, hogy a diákok tájékozottságuk révén ne válhassanak pénzügyi ragadozók áldozatául. A tananyag a pénzügyi ragadozók különböző formáit, eszközeit tárja fel, különös hangsúlyt helyezve a hatékony kivédésre.

Pénzügyi nyomozós történet (7-8. évfolyam)

Az e-learning tananyag fő célja a diákok pénzügyi ismereteinek a bővítése. A tananyag egy izgalmas detektívtörténet keretébe ágyazva adja át a tudást, amely során a tanulók megismerkednek a pénzügyi ragadozók fogalmával, a diákmunkával, a vállalkozások és a befektetések világával is.

Környezetgazdálkodás (7-8. évfolyam)

Az e-learning tananyag fő célja a környezetgazdálkodás, a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés témáinak bemutatása a diákok számára, nagy hangsúlyt fektetve az egyéni felelősségre. Többek között olyan kérdéseket jár körbe a tananyag, hogy mit jelent az ökológiai lábnyom, valamint mit tehet az egyén a környezettudatosság jegyében.

Karrierkérdések és a munka világa általános iskolásoknak (7-8. évfolyam)

Az e-learning tananyag célja a pályaorientációs folyamat tudatosítása, és az ahhoz tartozó területek – önismeret, munkaerőpiaci ismeretek, pályaismeret – interaktív formában történő bemutatása a diákok számára. A tanulók hasznos támpontokkal találkoznak azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú iskolákban folytathatják a tanulmányaikat. Mindezek mellett az e-learning tananyag kitér a diákmunka előnyeire, valamint fontos gyakorlati információkat tartalmaz a bérekre, illetve a diákmunkát érintő legalapvetőbb szabályokra vonatkozóan is.

Európai uniós ismeretek általános iskolásoknak (7-8. évfolyam)

Az e-learning tananyag fő célja az Európai Unió bemutatása. A diákok megismerkednek az Európai Unió létrejöttének fontos történelmi mérföldköveivel, illetve az ahhoz tartozó főbb egyezményekkel és döntésekkel.  Bemutatásra kerülnek a csatlakozással járó előnyök, amelynek hatásait az Európai Unió polgárai is megtapasztalhatják. A tanulók képet kapnak az Európai Unió működését biztosító intézményrendszer felépítéséről, illetve az intézmények által végzett főbb feladatokról.  A program része az Európai Unió jövőjét érintő kérdések taglalása is, amelyen keresztül rálátást nyerhetnek a jövőben lehetségesen felmerülő fontos változásokról.

KÖZÉPISKOLA

Digitális veszélyek, pénzügyi ragadozók (9-10. évfolyam)

Az e-learning tananyag fő célja a pénzügyi visszaélések különböző formáinak bemutatása annak érdekében, hogy a diákok tájékozottságuk révén ne válhassanak pénzügyi ragadozók áldozatául. A tananyag a pénzügyi ragadozók különböző formáit, eszközeit tárja fel, különös hangsúlyt helyezve a hatékony kivédésre

Környezetgazdálkodás (9-10. évfolyam)

Az e-learning tananyag fő célja a környezetgazdálkodás, a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés témáinak bemutatása a diákok számára, nagy hangsúlyt fektetve az egyéni felelősségre. Többek között olyan kérdéseket jár körbe a tananyag, hogy mit jelent az ökológiai lábnyom, valamint mit tehet az egyén a környezettudatosság jegyében.

A gazdaság szereplői középiskolásoknak (9-10. évfolyam)

Az e-learning tananyag fő célja, hogy a diákok megismerkedjenek a gazdaság szereplőivel, azaz a háztartásokkal, a vállalkozásokkal és az állammal. Mindegyik szereplő esetében külön-külön kerül bemutatásra fő céljuk, illetve szerepük a gazdaság működésében. Az alapvető fogalmak tisztázásán túl olyan ismereteket szerezhetnek, mint például a háztartások erőforrásai és a különböző vállalkozási formák. Az állam szerepének bemutatását kiegészítve komplex képet kapnak a különböző adótípusokról, majd ezen keresztül az adótudatosság jelentőségéről. A gazdasági szereplőkhöz kapcsolódóan bemutatásra kerül a köztük lévő pénzáramlás is, melyhez szorosan illeszkedik a bank és annak működése.

Pénzügyi alapok (9-10. évfolyam)

A diákok az e-learning tananyag által megismerik a pénzügyi műveltség, a pénzügyi kultúra és a pénzügyi tudatosság fogalmát, jellemzőit. Ezen kívül a tanulók rálátást nyernek arra, hogy milyen befektetési formák közül lehet választani, illetve milyen tényezőket kell figyelembe venni a választás során. Emellett ismeretet szereznek a kereskedelmi bankokról és az általuk nyújtott szolgáltatásokról, valamint a különböző hitelfajtákról is.

Pályaorientáció, karrierkérdések középiskolásoknak (9-10. évfolyam)

A diákok az e-learning tananyag által megismerkednek a pályaorientáció témakörével, valamint annak három fő összetevőjével. Ezen belül az önismeret mint a pályaválasztás egyik legfőbb eleme is megjelenik, amely kulcsszerepet tölt be a tudatos pályaválasztásban. A tanulók elsajátítják a megfelelő önéletrajz írásához szükséges információkat, amely segítséget nyújt nekik ahhoz, hogy a sajátjukat is elkészíthessék.

Sport és üzlet (9-10. évfolyam)

A diákok az e-learning tananyag által megismerkednek azzal, hogy milyen célja volt régen, és milyen célja van most a sportnak. Ugyanakkor elsajátítanak olyan, a sport és az üzlethez kapcsolódó fogalmakat, mint az érték, vagy az infrastruktúra. Többek között új ismereteket szereznek arról is, hogy milyen bevételi forrásai lehetnek egy sportolónak, vagy hogy milyen anyagi támogatási lehetőségek állnak egy sportoló előtt. Ezen kívül a tanulók megismerkednek a pénzügyi tudatosság fogalmával és jellemzőivel, valamint azzal, hogy miért is fontos ennek ismerete a sporthoz kapcsolódóan.

Influenszerek és pénzügyek (9-12. évfolyam)

A diákok az e-learning tananyag által megismerik, hogy mit jelent az influenszer kifejezés, illetve azt, hogyan lehet az influenszereket csoportosítani. A tanulók rálátást nyernek arra is, milyen tevékenységet végez egy influenszer, és milyen kereseti lehetőséget jelenthet ez. Végül pedig néhány összefüggés is bemutatásra kerül a pénzügyekkel és a tudatossággal kapcsolatban.

Sport és üzlet (11-12. évfolyam)

A diákok az e-learning tananyag által megismerkednek azzal, hogy milyen célja volt régen, és milyen célja van most a sportnak. Ugyanakkor elsajátítanak olyan, a sport és az üzlethez kapcsolódó fogalmakat, mint az érték, vagy az infrastruktúra. Többek között új ismereteket szereznek arról is, hogy milyen bevételi forrásai lehetnek egy sportolónak, vagy hogy milyen anyagi támogatási lehetőségek állnak egy sportoló előtt. Ezen kívül a tanulók megismerkednek a pénzügyi tudatosság fogalmával és jellemzőivel, valamint azzal, hogy miért is fontos ennek ismerete a sporthoz kapcsolódóan.

Munkavállalói alapismeretek (11-12. évfolyam)

Az e-learning tananyag fő célja, hogy a diákok átfogó képet kapjanak a munka világáról és a munkavállalásról. A kezdő lépésektől, azaz az álláskereséstől kiindulva, egészen a munkaszerződés aláírásig új, komplex ismeretekkel bővítik a tudásukat. A modul során a tanulók képet kapnak arról, hogy milyen feltételekkel tudnak munkát vállalni, emellett milyen részletekre érdemes odafigyelniük akár egy állásinterjún. Többek között megismerkednek a munkaszerződés és a munkavállalói tájékoztató tartalmi elemeivel és az azok közötti különbségekkel. A tananyagban alapfogalomként tisztázásra kerül a munkabér is, valamint ehhez kapcsolódóan a nettó, illetve bruttó bér különbségei.

Vállalkozói alapismeretek (11-12. évfolyam)

Vállalkozást indítani nagyfokú szabadságot jelent az alkalmazotti léttel szemben, ugyanakkor ez felelősséggel jár, tehát csak tudatosan érdemes belekezdeni. Az e-learning tananyag fő célja az, hogy bevezesse a diákokat a vállalkozásokkal kapcsolatos legfontosabb témákba, ezáltal segítve a megértését annak, hogy mit jelent vállalkozóként dolgozni. 

Pályaorientáció, karrierkérdések középiskolásoknak (11-12. évfolyam)

A diákok az e-learning tananyag által megismerkednek a pályaorientáció témakörével, valamint annak három fő összetevőjével. Ezen belül az önismeret mint a pályaválasztás egyik legfőbb eleme is megjelenik, amely kulcsszerepet tölt be a tudatos pályaválasztásban. A tanulók elsajátítják a megfelelő önéletrajz írásához szükséges információkat, amely segítséget nyújt nekik ahhoz, hogy a sajátjukat is elkészíthessék.

Pénzügyi alapok (11-12. évfolyam)

A diákok az e-learning tananyag által megismerik a pénzügyi műveltség, a pénzügyi kultúra és a pénzügyi tudatosság fogalmát, jellemzőit. Ezen kívül a tanulók rálátást nyernek arra, hogy milyen befektetési formák közül lehet választani, illetve milyen tényezőket kell figyelembe venni a választás során. Emellett ismeretet szereznek a kereskedelmi bankokról és az általuk nyújtott szolgáltatásokról, valamint a különböző hitelfajtákról is.

A bankrendszer működése (11-12. évfolyam)

A gazdasági rendszer egyik fontos elemét képezik a bankok. Az e-learning tananyag célja, hogy betekintést nyújtson a diákok számára az első bankok megalakulásának történetébe, valamint az, hogy tanulók megismerkedjenek a bankrendszerek működésével és szerepükkel a gazdaság működésében.

Környezetgazdálkodás (11-12. évfolyam)

Az e-learning tananyag fő célja a környezetgazdálkodás, a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés témáinak bemutatása a diákok számára, nagy hangsúlyt fektetve az egyéni felelősségre. Többek között olyan kérdéseket jár körbe a tananyag, hogy mit jelent az ökológiai lábnyom, valamint mit tehet az egyén a környezettudatosság jegyében.

Gazdasági ismeretek (11-12. évfolyam)

Az e-learning tananyag által a diákok a hétköznapok során is hasznosítható a pénzügyekhez és a gazdasághoz kapcsolódó fogalmakkal, valamint összefüggésekkel ismerkednek meg és bővítik tudásukat.

Európai uniós ismeretek középiskolásoknak (11-12. évfolyam)

Az e-learning tananyag által a diákok megismerkednek az Európai Unió történelmével, kialakulásával, valamint intézményrendszerével. Emellett rálátást nyernek arra is, hogy milyen előnyöket jelent az, ha valaki Európai Unió polgára.