Teljes stream ELŐADÁS

kínálat

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Holló Jankó - Pénzügyi edukációs mese-játék (1-4.évfolyam)

Az általános iskolák 1-4. évfolyamos diákjai számára ajánljuk a „Holló Jankó” című népmesén alapuló pénzügyi edukációs előadást, amely során a diákok alapvető pénzügyi fogalmakkal ismerkedhetnek meg. Többek között olyan fogalmakkal találkozhatnak, mint a bevétel, a kiadás, illetve ezekből kiindulva a megtakarítás fogalmára is rálátást nyernek. Az előadást követően, a program második részében pedig számos interaktív elem és játékos gyakorlat segíti a mese során megismert pénzügyi tudásanyag mélyítését.

További információkért kattints ide!

Modern fizetési eszközök, pénztörténet (3-4. évfolyam)

A modul a civilizáció kezdetétől a mai modern fizetési megoldásokig mutatja be a pénz történetének jellemző állomásait, a fókuszt a mai fizetési lehetőségekre helyezve. Az első érmék kialakulásától a ma ismert papírpénzek történetén keresztül érdekes és a gazdasági összefüggések átlátása érdekében fontos információkat tudhatnak meg. Megtudhatják, hogyan üzleteltek az emberek egymással pénz hiányában, mit használtak fizető eszköznek évszázadokkal ezelőtt.

A szegény ember és a kutya - Pénzügyi edukációs mese-játék (5-8.évfolyam)

Az általános iskolák 5-8. évfolyamos diákjai számára ajánljuk a „A szegény ember és a kutya” című magyar népmesén alapuló pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási témájú edukációs előadást, amely során számos, alapvető pénzügyi fogalommal ismerkedhetnek meg a diákok. A központi témaként megjelenő hitel fogalmából kiindulva, többek között megismerkedhetnek a diákok a kockázat, a szerződés, a futamidő vagy akár a kamat fogalmával, működésével is. A meseelőadást követően, a program második részében olyan kvízekkel, játékos gyakorlatokkal találkozhatnak a diákok, amelyek visszautalnak a mesében elhangzottakra és mindeközben saját élményen keresztül mélyítésre kerül a megismert pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási tudásanyag.

További információkért kattints ide!

Gazdálkodás a pénzzel (5-6.évfolyam)

Az előadás fő célja megismertetni és elmélyíteni a diákokban a tudatos gazdálkodás alapjait. Fő témaként tárgyalásra kerül a családi költségvetés, a bevétel, a kiadás és a szükséglet fogalma. A modul során tisztázzuk, hogy mit nevezünk megtakarításnak és miért jó, ha rendelkezünk pénzügyi tartalékkal, ezekhez kapcsolódóan pedig az esetleges váratlan pénzügyi eseményekre is kitérünk. A megtakarításon kívül a takarékosság fogalmával is megismerkedhetnek a tanulók, aminek kapcsán az erőforrások és az azokkal való gazdálkodás is előtérbe kerülnek. Végezetül a program zárásaképpen bemutatunk számos modern fizetési megoldást és lehetőséget, amelyekkel könnyebb és biztonságosabb lehet a pénzkezelés és a pénzzel való gazdálkodás.

 

A család pénzügyei (5-6.évfolyam)

A modul fő témája a családi pénzgazdálkodás és ehhez kapcsolódóan a pénzügyi tervezés fontossága. Az alapvető fogalmak megismerése mellett a diákok átfogó képet kapnak arról, hogy milyen az ideális pénzgazdálkodás, kitérve a tudatos döntések jelentőségére. Betekintést nyernek a kockázatok és a váratlan helyzetek miatti nehézségek lehetséges megoldásaiba is. Fókuszba kerül a megtakarítás témaköre és a befektetések világa is.

Modern fizetési eszközök, pénztörténet (5-8. évfolyam)

A modul a civilizáció kezdetétől a mai modern fizetési megoldásokig mutatja be a pénz történetének jellemző állomásait, a fókuszt a mai fizetési lehetőségekre helyezve. Az első érmék kialakulásától a ma ismert papírpénzek történetén keresztül érdekes és a gazdasági összefüggések átlátása érdekében fontos információkat tudhatnak meg. Megtudhatják, hogyan üzleteltek az emberek egymással pénz hiányában, mit használtak fizető eszköznek évszázadokkal ezelőtt.

Környezetgazdálkodás (5-8.évfolyam)

A modul fő célja a környezetgazdálkodás, környezettudatosság, és a fenntartható fejlődés témáinak bemutatása, nagy hangsúlyt fektetve az egyéni felelősségre. Az alapvető fogalmak megismerését követően a megújuló energiaforrások és a fenntartható fejlődés témája kerül kibontásra. Az ökológiai lábnyommal kapcsolatos tényezők rávilágítanak az egyén hétköznapi döntéseinek szerepére is.

A gazdaság szereplői általános iskolásoknak (7-8.évfolyam)

A modul során a diákok megismerkednek a gazdasági szereplőkkel és a közöttük lévő pénzáramlással. Rálátást nyernek a különböző szereplők céljaira és motivációira, ezáltal könnyebben megértik a komolyabb összefüggéseket és a gazdasági körforgást. Átfogó képet kaphatnak a háztartások, a vállalkozások és az állam szerepéről, erőforrásairól, valamint megismerhetik az adófajtákat, és az adótudatosság fogalmát és jelentőségét. A program része a bankrendszer bemutatása is.

Tudatos pénzkezelés a családban (7-8.évfolyam)

A modul fő témája a tudatos pénzkezelés a családban, azon belül pedig a családi költségvetés. A diákok az oktatás során képet kapnak arról, hogy mit jelent gazdasági értelemben a háztartás fogalma, valamint arról, milyen szerepet tölt be a gazdasági körforgásban. A diákok átfogó képet kapnak a háztartás erőforrásairól, a tudatos pénzkezelés fontosságáról, valamint a családi költségvetéshez tartozó alapfogalmakról. A modul során bemutatásra kerül több megoldás – például a háztartási napló –, amely hozzásegíti háztartást a tudatos pénzkezeléshez.

Pénzügyi tudatosság és fogyasztóvédelem (7-8.évfolyam)

A modul fő témája a pénzügyi tudatosság és ezen belül a fogyasztóvédelem kérdésköre. A pénzügyi tudatossághoz kapcsolódó alapvető fogalmak tisztázását követően, megismerkednek a pénzügyi tudatosságra leginkább jellemző tulajdonságokkal és ehhez kapcsolódóan néhány praktikával, amellyel ők már fiatalon is tudatosabbá válhatnak. Emellett tisztázásra kerülnek a tudatos vásárló ismérvei, kitérve a fogyasztóvédelem jelentőségére is.

Digitális veszélyek, pénzügyi ragadozók (7-8.évfolyam)

A modul fő célja a pénzügyi visszaélések különböző formáinak bemutatása annak érdekében, hogy a diákok tájékozottságuk révén ne válhassanak pénzügyi ragadozók áldozatául. A visszaélések formáinak bemutatása a csalók módszereire is kiterjed, amelyek intő jelként szolgálhatnak egy pénzügyileg veszélyes helyzetben. Nagy hangsúlyt kapnak – az intő jelek bemutatásán túl – a pénzügyi csalások kivédésének eszközei és a hiteles tájékozódási pontok is.

Tudatos médiafogyasztás (7-8.évfolyam)

A program során a diákok interaktív módon, játékosan szerezhetnek ismereteket a tudatos médiafogyasztás témaköréről. Megismerhetik a tudatos médiafogyasztó ember jellemzőit, főbb ismérveit. Megtudhatják, hogy milyen álhír típusokkal találkozhatnak a fogyasztók, illetve rálátást nyernek arra, hogyan lehet azokat elkerülni, milyen szempontokra érdemes figyelniük. Ezentúl a reklámok világába is betekintést nyernek, amelyen keresztül bemutatásra kerül az AIDA szabály. A képzés végén pedig cyberbullying témaköre kerül fókuszba, ezzel is hangsúlyozva a tudatos médiafogyasztás és használat témakörét.

A stratégia szerepe a sportban és üzletben (7-8.évfolyam)

A tananyag fő célja, hogy a diákok új ismereteket szerezzenek a sport és az üzlet kapcsolatáról, arról, hogy milyen pénzügyi, üzleti vonatkozásai vannak a sportnak. Megtudhatják milyen értékteremtési lehetőségek köthetők össze a sportokkal, valamint, hogy a befektetések hogyan kapcsolódnak a sporthoz. A stratégia és a tervezés kulcsszerepet kap, amellyel szoros összefüggésben kifejtésre kerül a tudatos életvitel, pénzügyi gondolkodás.

Karrierkérdések és a munka világa általános iskolásoknak (7-8.évfolyam)

A program célja a pályaorientációs folyamat tudatosítása, és a hozzá tartozó területek – önismeret, munkaerőpiaci ismeretek, pályaismeret interaktív formában történő bemutatása. A modul kitér a diákmunka előnyeire is, és fontos gyakorlati információkat tartalmaz a bérekre, valamint a diákmunkát érintő legalapvetőbb szabályokra vonatkozóan.

Európai uniós ismeretek általános iskolásoknak (7-8.évfolyam)

A modul fő témája az Európai Unió, azon belül is az Unió és hazánk kapcsolata. Az oktatás során a diákok megismerkedhetnek az Európai Unió előtti időszakkal, valamint, hogy hogyan és milyen céllal alakult ki ez az erős, ma már nem csak gazdasági és politikai, hanem egészségügyi és környezetvédelmi problémákkal is foglalkozó szervezet. Ismeretet szerezhetnek a szervezet tagországainak bővítéséről, illetve, hogy milyen előnyökkel jár egy ország, ezen belül is Magyarország számára a csatlakozás. Terítékre kerül a közös, egységes fizetőeszköz kialakulása és bevezetése. Említésre kerül az Európai Unió diákokat támogató Erasmus programja is, amely a tanulók külföldi képzésére nyújt megoldást. Végezetül pedig képet kaphatnak az Európai Uniót érintő változásokról és az Unió jövőjéről is. 

KÖZÉPISKOLA

A gazdaság szereplői középiskolásoknak (9-10.évfolyam)

A diákok megismerkedhetnek a gazdaság szereplői, vagyis a háztartások, a vállalkozások és az állam céljával és szerepével a gazdaság működésében. Mindegyik szereplőt egyenként mutatjuk be, így az alapvető fogalmakon túl az összefüggéseket, rendszereket is megismerhetik a diákok. Komplex képet kaphatnak az adótípusokról, a bankrendszer működéséről is.

Digitális veszélyek, pénzügyi ragadozók (9-10.évfolyam)

A modul fő célja a pénzügyi visszaélések különböző formáinak bemutatása annak érdekében, hogy a diákok tájékozottságuk révén ne válhassanak pénzügyi ragadozók áldozatául. A visszaélések formáinak, a csalók módszereinek bemutatása az esetleg intő jelek megismerése miatt is fontos. Nagy hangsúlyt kapnak a pénzügyi csalások kivédésének eszközei és a hiteles tájékozódási pontok is.

A stratégia szerepe a sportban és üzletben (9-10.évfolyam)

A tananyag fő célja, hogy a diákok új ismereteket szerezzenek a sport és az üzlet kapcsolatáról, arról, hogy milyen pénzügyi, üzleti vonatkozásai vannak a sportnak. Megtudhatják milyen értékteremtési lehetőségek köthetők össze a sportokkal, valamint, hogy a befektetések hogyan kapcsolódnak a sporthoz. A stratégia és a tervezés kulcsszerepet kap, amellyel szoros összefüggésben kifejtésre kerül a tudatos életvitel, pénzügyi gondolkodás.

Az igazát kereső huszár - Pénzügyi edukációs mese-játék (9-12.évfolyam)

A középiskolás diákok számára ajánljuk az „Az igazát kereső huszár” című népmesén alapuló pénzügyi edukációs előadást. A program célja, hogy a diákok megismerkedjenek fontos, alapvető pénzügyi fogalmakkal, kifejezésekkel, ezzel előtérbe helyezve a pénzügyi tudatosság jelentőségét. Az előadás folyamán többek között tisztázásra kerül a megtakarítás, a háztartási napló fogalma, valamint arra is rálátást nyernek a diákok, hogy miért is fontos a pénzügyi tervezés, illetve a tudatos pénzgazdálkodás. Az előadás során megismert pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási tudásanyag mélyítést pedig a játékos gyakorlatok, kvízek teszik lehetővé a szórakoztatva tanulás jegyében.

További információkért kattints ide!

Tudatos pénzkezelés a családban (9-12.évfolyam)

A modul fő témája a tudatos pénzkezelés a családban, azon belül pedig a családi költségvetés. A diákok az oktatás során képet kapnak arról, hogy mit jelent gazdasági értelemben a háztartás fogalma, valamint arról, milyen szerepet tölt be a gazdasági körforgásban. A diákok átfogó képet kapnak a háztartás erőforrásairól, a tudatos pénzkezelés fontosságáról, valamint a családi költségvetéshez tartozó alapfogalmakról. A modul során bemutatásra kerül több megoldás – például a háztartási napló –, amely hozzásegíti háztartást a tudatos pénzkezeléshez.

Pénzügyi alapok (9-12.évfolyam)

A modul fő célja az, hogy a diákok megismerjék a pénzügyi műveltség, a pénzügyi kultúra és a pénzügyi tudatosság fogalmát, jellemzőit. Ezen kívül az oktatási anyagból megtudhatják azt is, hogy milyen befektetési formák közül lehet választani és milyen tényezőket kell figyelembe venni a választás során. Ezután a kereskedelmi bankokkal, az általuk nyújtott szolgáltatásokkal is foglalkozunk, majd zárásként a bankok által kínált hitelek következnek. A hitelek témakörén belül a diákok megismerkedhetnek a különböző hitelfajtákkal, valamint azzal, hogy mi alapján lehet a különböző hitelajánlatokat összehasonlítani, azok közül az igénylő számára a legkedvezőbbet kiválasztani. 

Pályaorientáció, karrierkérdések középiskolásoknak (9-12.évfolyam)

A modul a pályaorientáció világának legfontosabb fogalmaival, gyakorlati részéivel ismerteti meg a diákokat. A készségek, képességek és az egyes pályák követelményeinek ismerete is mind a tudatos pályaválasztást erősíti. A modul kitér számos gyakorlati információra, hasznos tippekre az önéletrajzírással, állásinterjúkra való felkészüléssel kapcsolatban is.

Digitális fizetési megoldások (9-12.évfolyam)

A modul a civilizáció kezdetétől a mai modern fizetési megoldásokig mutatja be a pénz történetének jellemző állomásait röviden, a fókuszt a mai digitális fizetési lehetőségekre helyezve. A diákok mélyebben is megismerkednek a modern fizetési lehetőségekkel, a bankkártya működésétől kezdve, a mobilfizetésen át, egészen a kriptovaluták világáig. Számos ismeretet sajátíthatnak el a digitális fizetésekkel kapcsolatban, amelyet akár már a mostani pénzkezelésük során is kamatoztathatnak. A modul során megjelennek interaktív játékos elemek is, amelyben a diákok próbára tehetik tudásukat, ezáltal is élményszerűvé alakítva az online programot.

Környezetgazdálkodás (9-12.évfolyam)

A modul fő célja a környezetgazdálkodás, környezettudatosság, és a fenntartható fejlődés témáinak bemutatása, nagy hangsúlyt fektetve az egyéni felelősségre. Az alapvető fogalmak megismerését követően a megújuló energiaforrások és a fenntartható fejlődés témája kerül kibontásra. Az ökológiai lábnyommal kapcsolatos tényezők rávilágítanak az egyén hétköznapi döntéseinek szerepére is.

Gyakorlati tudnivalók a diákmunkáról középiskolásoknak (9-12.évfolyam)

A modul fő célja, hogy a diákok új ismereteket szerezzenek a diákmunka világáról. Az oktatás során a diákok megismerkednek azzal, hogy ki és hogyan vállalhat diákmunkát, illetve milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy valaki már diákként is munkát vállalhasson. Többek között ismeretet szerezhetnek arról is, hogy mit jelent az iskolaszövetkezet fogalma, valamint milyen lépések vezetnek a diákmunkához azon keresztül.  Megismerkedhetnek a diákmunka szabályaival, mindezen kívül információkat szerezhetnek a munkabérről (nettó, bruttó munkabér), valamint ehhez kapcsolódóan az adózásról és az adóbevallásról. A modul során rálátást nyerhetnek a diákmunka nyújtotta előnyökre. Bővíthetik tudásukat a különböző befektetési formákat és azok tulajdonságait illetően.

Európai uniós ismeretek középiskolásoknak (9-12.évfolyam)

A modul fő célja, hogy a diákok új ismereteket szerezzenek az Európai Unióról, és hazánk tagságáról. Az oktatás során a diákok megismerkednek azzal, hogy milyen célja volt az EU létrejöttét eredményező korábbi szövetségeknek, társulásoknak, és hogy konkrétan mióta beszélhetünk Európai Unióról. Többek között új ismereteket szerezhetnek arról is, hogy milyen szerteágazó intézményrendszerrel rendelkezik az EU, mi a különbség az Európai Tanács és az Európai Parlament között, valamint, hogy mivel foglalkozik az Európai Központi Bank. Megismerkedhetnek a közös fizetőeszköz, az euró történetével, és megtudhatják, hány tagja van az euróövezetnek. Mindezen kívül információkat szerezhetnek arról, hogy milyen gazdasági előnyök járnak az uniós tagsággal például hazánk számára, és hogy milyen lehetőség nyílik munkavállalásra, valamint hogyan támogatja az EU a külföldi tanulás lehetőségét a tagállamok diákjai számára.

Munkavállalói alapismeretek (11-12.évfolyam)

A tananyag fő célja, hogy a diákok átfogó képet kapjanak a munka világáról és a munkavállalásról. A kezdő lépésektől, azaz az álláskereséstől kiindulva, egészen a munkaszerződés aláírásig új, komplex ismeretekkel bővíthetik a diákok a tudásukat. Az alapfogalmak tisztázása mellett nagy hangsúlyt kap a gyakorlati tudás elsajátítása is, hogy a diákok felkészültebben és tudatosabban kerülhessenek majd be a munkaerőpiacra.

Vállalkozói alapismeretek (11-12.évfolyam)

A program során a diákok megtudhatják, hogyan lehet egy cég ötletét a valóságba átültetni. A modul többek között olyan témákat érint, amelyből kiderül, hogy az elképzelt vállalkozás vagy ötlet működőképes-e, érdemes-e a megvalósításra. Megismerkedhetnek az alapítással járó teendőkkel, adminisztrációs kötelezettségekkel, egy vállalkozás üzemeltetésének velejáróival.

A bankrendszer működése (11-12.évfolyam)

A képzés során a diákok átfogó képet kapnak a bankrendszerről, a bankok tevékenységéről. Az elméleti tudás mellett gyakorlati példákon keresztül ismerkedhetnek meg a hitelekkel, különböző pénzügyi termékekkel. Fókuszba kerül a tudatos döntés, az előretervezés és a megtakarítás fontossága is.

Fenntarthatóság és üzlet (11-12.évfolyam)

A modul fő célja az, hogy a gazdaság és a fenntarthatóság kapcsolatáról nyújtson információt a diákoknak. Az oktatási anyagból a diákok megtudhatják, hogy mit jelent a fenntarthatóság fogalma, és milyen kezdeményezések vannak a világban a fenntarthatóság megvalósítására. A zöldgazdaság és a körforgásos gazdaság bemutatásával képet kaphatnak arról, hogy hogyan gazdálkodhatunk úgy, hogy közben a természeti erőforrásokra, a környezetünkre is odafigyelünk. A diákok példákon keresztül ismerkedhetnek meg olyan vállalati kezdeményezésekkel, amelyek a fenntarthatóságot segítik elő, a modul végén pedig arról hallhatnak, hogy az Európai Unió mit tesz az éghajlatváltozás és a környezetkárosítás megszüntetése érdekében. Az elméleti anyagot érdekes feladatok egészítik ki, amelyek segítségével a diákok elmélyíthetik és ellenőrizhetik tudásukat.