Pénzügyi osztályfőnöki órák

érdekesen a pénzügyekről 

Gyakorlati fókuszú digitális képzéssorozat

pénzügyi kompetenciák

4 alkalom a mélyebb tudásért

4x45 perc választható időpontokban

interaktív

korosztályra szabva

A Pénzügyi osztályfőnöki órák képzéssorozat célja a diákok pénzügyi kompetenciáinak fejlesztése négy digitális képzési alkalom során a mélyebb, átfogóbb tudásért. Élményszerű, játékos, interaktív képzési módszertanunknak köszönhetően a pénzügyi ismeretek elsajátítása egyszerű és érdekes a diákok   számára.

 

A képzéssorozat felépítése:

A képzéssorozat egy stream előadással indul, mely során trénereink online csatlakoznak az osztályfőnöki órához és tartják meg a 45 perces interaktív pénzügyi foglalkozást. Az előadásokat 9-16 óra között tudjuk biztosítani, a csengetési rendhez pontosan igazodva.

A következő három alkalom e-learning tananyagokból áll. Az osztály együtt végzi el a három   gyakorlatokkal, tesztekkel, kvízekkel színesített pénzügyi képzési programot. Az egyes alkalmak szintén   45 percesek a tanórákhoz igazítva, de bármikor megállítható és újraindíthatóak a diákok   felkészültéségéhez, igényeihez igazodva.

A pénzügyi osztályfőnöki órák képzéssorozat tartalmi összeállítása, mélysége korosztályokhoz,   évfolyamokhoz igazított a leghatékonyabb tudásátadás érdekében.

A 4 alkalom időpontja szabadon megválasztható, ütemezhető a tanév során.

 

Szervezési információk

 

  • A stream előadáshoz időpontegyeztetés szükséges az oktatásszervező kollégáinkkal.
  • Az e-learning képzések eléréséhez csak egy rövid és egyszerű regisztráció szükséges a Fáy Digitális Portálon, amennyiben még nem rendelkezik felhasználói fiókkal. Ezt követően a megigényelt képzéseket a felhasználói fiókjában éri el és szabadon választott időpontokban vetítheti ki és dolgozhatja fel osztályával.

Válassza ki a diákjai korosztályának, évfolyamának megfelelő képzéssorozat-csomagot az alábbi Kapcsolatfelvételi űrlapon és oktatásszervező kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot a digitális pénzügyi osztályfőnöki órák megszervezése érdekében!

A választható képzéssorozat-csomagok

 1-2. évfolyamos diákoknak

Stream előadás: 

Holló Jankó - Pénzügyi edukációs mese-játék

Az általános iskolák 1-4. évfolyamos diákjai számára ajánljuk a „Holló Jankó” című népmesén alapuló pénzügyi edukációs előadást, amely során a diákok alapvető pénzügyi fogalmakkal ismerkedhetnek meg. Többek között olyan fogalmakkal találkozhatnak, mint a bevétel, a kiadás, illetve ezekből kiindulva a megtakarítás fogalmára is rálátást nyernek. Az előadást követően, a program második részében pedig számos interaktív elem és játékos gyakorlat segíti a mese során megismert pénzügyi tudásanyag mélyítését.

További információkért kattints ide!

 E-learning tananyagok:

A szorgalmas és a rest leány

Az e-learning tananyagban a diákok „A szorgalmas és a rest leány” című mesébe ágyazva ismerkednek meg olyan alapvető pénzügyi fogalmakkal, mint például a bevétel, a kiadás, illetve a zsebpénz.

Fizetőeszközök

Az e-learning tananyag által a diákok átfogó képet kapnak a ma használatos fizetőeszközökről. Megismerkednek többek között a készpénz fogalmával, valamint képet kapnak a bank szerepéről és jelentőségéről is. Emellett ismereteket szereznek különböző modern fizetési megoldásokról, mint például a PayPass és a mobilfizetés.

Rejtély Bogyóváros parkjában

Az e-learning tananyag során a diákok egy négyrészes, mesés történeten keresztül sajátítanak el különböző fogalmakat, alapismereteket a takarékosság és a környezettudatosság témakörében.

 

3-4. évfolyamos diákoknak

Stream előadás:

Holló Jankó - Pénzügyi edukációs mese-játék

Az általános iskolák 1-4. évfolyamos diákjai számára ajánljuk a „Holló Jankó” című népmesén alapuló pénzügyi edukációs előadást, amely során a diákok alapvető pénzügyi fogalmakkal ismerkedhetnek meg. Többek között olyan fogalmakkal találkozhatnak, mint a bevétel, a kiadás, illetve ezekből kiindulva a megtakarítás fogalmára is rálátást nyernek. Az előadást követően, a program második részében pedig számos interaktív elem és játékos gyakorlat segíti a mese során megismert pénzügyi tudásanyag mélyítését.

További információkért kattints ide!

 E-learning tananyagok:

Mátyás király kérdése

Az e-learning tananyagban a diákok a „Mátyás király kérdése” című mesébe ágyazva ismerkednek meg különböző alapvető pénzügyi fogalmakkal. Többek között olyan fogalmakkal találkoznak, mint a bevétel, a kiadás és a megtakarítás..

Ákos és a költhetnék

Az e-learning tananyagban a diákok az „Ákos és a költhetnék” című mesébe ágyazva ismerkednek meg különböző alapvető pénzügyi fogalmakkal. A hangulatos történet által olyan fogalmakkal találkoznak, mint például a megtakarítás és a takarékoskodás.

Fizetőeszközök

Az e-learning tananyag által a diákok átfogó képet kapnak a ma használatos fizetőeszközökről. Megismerkednek többek között a készpénz fogalmával, valamint képet kapnak a bank szerepéről és jelentőségéről is. Emellett ismereteket szereznek különböző modern fizetési megoldásokról, mint például a PayPass és a mobilfizetés.

 5-6. évfolyamos diákoknak

Stream előadás: 

Gazdálkodás a pénzzel

Az előadás fő célja megismertetni és elmélyíteni a diákokban a tudatos gazdálkodás alapjait. Fő témaként tárgyalásra kerül a családi költségvetés, a bevétel, a kiadás és a szükséglet fogalma. A modul során tisztázzuk, hogy mit nevezünk megtakarításnak és miért jó, ha rendelkezünk pénzügyi tartalékkal, ezekhez kapcsolódóan pedig az esetleges váratlan pénzügyi eseményekre is kitérünk. A megtakarításon kívül a takarékosság fogalmával is megismerkedhetnek a tanulók, aminek kapcsán az erőforrások és az azokkal való gazdálkodás is előtérbe kerülnek. Végezetül a program zárásaképpen bemutatunk számos modern fizetési megoldást és lehetőséget, amelyekkel könnyebb és biztonságosabb lehet a pénzkezelés és a pénzzel való gazdálkodás.

 

 E-learning tananyagok:

Modern fizetési eszközök, pénztörténet

Az e-learning tananyag a civilizáció kezdetétől a mai modern fizetési megoldásokig mutatja be a pénz történetének jellemző állomásait, a fókuszt a mai modern fizetési lehetőségekre helyezve. A diákok új ismereteket szereznek a piacok kialakulásáról, az árupénzek működéséről és azok tulajdonságairól. Megtudják, hogyan üzleteltek az emberek egymással pénz hiányában, mit használtak fizetőeszköznek a mai értelemben vett pénz megjelenése előtt. A diákok az első érmék kialakulásától a ma ismert papírpénzek történetén keresztül érdekes, és a gazdasági összefüggések átlátása érdekében fontos információkkal találkoznak. Ezen felül a tanulók mélyebben is megismerkednek a modern fizetési lehetőségekkel, valamint a kriptopénzek világával és azok esetleges veszélyeivel.

A család pénzügyei

Az e-learning tananyag fő célja, hogy a diákok megismerkedjenek a családi pénzgazdálkodás lehetőségeivel. Ennek során olyan alapvető fogalmakat is megismernek, mint a kiadás, a bevétel, a szükséglet és a családi költségvetés. Emellett bővítik tudásukat a megtakarítás, a takarékosság és az ideális pénzgazdálkodás témakörében is.

Pénzügyi nyomozós történet

Az e-learning tananyag fő célja a diákok pénzügyi ismereteinek a bővítése. A tananyag négy történetre épül, amelyek során a tanulók megismerkednek a környezettudatossággal, a családi költségvetéssel, a megtakarítással és a befektetésekkel is. .

7-8. évfolyamos diákoknak

Stream előadás: 

Tudatos pénzkezelés a családban

A modul fő témája a tudatos pénzkezelés a családban, azon belül pedig a családi költségvetés. A diákok az oktatás során képet kapnak arról, hogy mit jelent gazdasági értelemben a háztartás fogalma, valamint arról, milyen szerepet tölt be a gazdasági körforgásban. A diákok átfogó képet kapnak a háztartás erőforrásairól, a tudatos pénzkezelés fontosságáról, valamint a családi költségvetéshez tartozó alapfogalmakról. A modul során bemutatásra kerül több megoldás – például a háztartási napló –, amely hozzásegíti háztartást a tudatos pénzkezeléshez.

 E-learning tananyagok:

Környezetgazdálkodás

Az e-learning tananyag fő célja a környezetgazdálkodás, a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés témáinak bemutatása a diákok számára, nagy hangsúlyt fektetve az egyéni felelősségre. Többek között olyan kérdéseket jár körbe a tananyag, hogy mit jelent az ökológiai lábnyom, valamint mit tehet az egyén a környezettudatosság jegyében.

Európai uniós ismeretek általános iskolásoknak

Az e-learning tananyag fő célja az Európai Unió bemutatása. A diákok megismerkednek az Európai Unió létrejöttének fontos történelmi mérföldköveivel, illetve az ahhoz tartozó főbb egyezményekkel és döntésekkel.  Bemutatásra kerülnek a csatlakozással járó előnyök, amelynek hatásait az Európai Unió polgárai is megtapasztalhatják. A tanulók képet kapnak az Európai Unió működését biztosító intézményrendszer felépítéséről, illetve az intézmények által végzett főbb feladatokról.  A program része az Európai Unió jövőjét érintő kérdések taglalása is, amelyen keresztül rálátást nyerhetnek a jövőben lehetségesen felmerülő fontos változásokról.

Digitális veszélyek, pénzügyi ragadozók

Az e-learning tananyag fő célja a pénzügyi visszaélések különböző formáinak bemutatása annak érdekében, hogy a diákok tájékozottságuk révén ne válhassanak pénzügyi ragadozók áldozatául. A tananyag a pénzügyi ragadozók különböző formáit, eszközeit tárja fel, különös hangsúlyt helyezve a hatékony kivédésre.

9-12. évfolyamos diákoknak

Stream előadás: 

Digitális fizetési megoldások

A modul a civilizáció kezdetétől a mai modern fizetési megoldásokig mutatja be a pénz történetének jellemző állomásait röviden, a fókuszt a mai digitális fizetési lehetőségekre helyezve. A diákok mélyebben is megismerkednek a modern fizetési lehetőségekkel, a bankkártya működésétől kezdve, a mobilfizetésen át, egészen a kriptovaluták világáig. Számos ismeretet sajátíthatnak el a digitális fizetésekkel kapcsolatban, amelyet akár már a mostani pénzkezelésük során is kamatoztathatnak. A modul során megjelennek interaktív játékos elemek is, amelyben a diákok próbára tehetik tudásukat, ezáltal is élményszerűvé alakítva az online programot.

 E-learning tananyagok:

Munkavállalói alapismeretek

Az e-learning tananyag fő célja, hogy a diákok átfogó képet kapjanak a munka világáról és a munkavállalásról. A kezdő lépésektől, azaz az álláskereséstől kiindulva, egészen a munkaszerződés aláírásig új, komplex ismeretekkel bővítik a tudásukat. A modul során a tanulók képet kapnak arról, hogy milyen feltételekkel tudnak munkát vállalni, emellett milyen részletekre érdemes odafigyelniük akár egy állásinterjún. Többek között megismerkednek a munkaszerződés és a munkavállalói tájékoztató tartalmi elemeivel és az azok közötti különbségekkel. A tananyagban alapfogalomként tisztázásra kerül a munkabér is, valamint ehhez kapcsolódóan a nettó, illetve bruttó bér különbségei.

Környezetgazdálkodás

Az e-learning tananyag fő célja a környezetgazdálkodás, a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés témáinak bemutatása a diákok számára, nagy hangsúlyt fektetve az egyéni felelősségre. Többek között olyan kérdéseket jár körbe a tananyag, hogy mit jelent az ökológiai lábnyom, valamint mit tehet az egyén a környezettudatosság jegyében.

Pénzügyi alapok

A diákok az e-learning tananyag által megismerik a pénzügyi műveltség, a pénzügyi kultúra és a pénzügyi tudatosság fogalmát, jellemzőit. Ezen kívül a tanulók rálátást nyernek arra, hogy milyen befektetési formák közül lehet választani, illetve milyen tényezőket kell figyelembe venni a választás során. Emellett ismeretet szereznek a kereskedelmi bankokról és az általuk nyújtott szolgáltatásokról, valamint a különböző hitelfajtákról is.

KAPCSOLATFELVÉTEL

A képzéssorozat-csomagok igényléséhez kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot!