FÁY DIGITÁLIS OKTATÁSI PROGRAM

TANANYAGOK A 9-10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

Környezetgazdálkodás

A modul fő célja a környezetgazdálkodás, környezettudatosság, és a fenntartható fejlődés témáinak bemutatása, nagy hangsúlyt fektetve az egyéni felelősségre. Az alapvető fogalmak megismerését követően a megújuló energiaforrások és a fenntartható fejlődés témája kerül kibontásra. Az ökológiai lábnyommal kapcsolatos tényezők rávilágítanak az egyén hétköznapi döntéseinek szerepére is.

távoktatási videó / e-learning tananyag / stream előadás

 

ÉRINTETT TÉMÁK

R

környezettudatosság és fenntarthatóság

R

környezetszennyezés, hulladékgazdálkodás

R

klímaváltozás következményei

R

fenntartható fejlődés

R

szelektív hulladékgyűjtés

R

természeti erőforrások

A gazdaság szereplői középiskolásoknak

A diákok megismerkedhetnek a gazdaság szereplői, vagyis a háztartások, a vállalkozások és az állam céljával és szerepével a gazdaság működésében. Mindegyik szereplőt egyenként mutatjuk be, így az alapvető fogalmakon túl az összefüggéseket, rendszereket is megismerhetik a diákok. Komplex képet kaphatnak az adótípusokról, a bankrendszer működéséről is.

távoktatási videó / e-learning tananyag / stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK

R

A háztartások, a vállalkozások és az állam szerepe a gazdaságban

R

a gazdaság működése, célja

R

adótudatosság

R

a fogyasztó és a termelő kapcsolata

R

pénzügyi körforgás

Digitális veszélyek, pénzügyi ragadozók

A modul fő célja a pénzügyi visszaélések különböző formáinak bemutatása annak érdekében, hogy a diákok tájékozottságuk révén ne válhassanak pénzügyi ragadozók áldozatául. A visszaélések formáinak, a csalók módszereinek bemutatása az esetleg intő jelek megismerése miatt is fontos. Nagy hangsúlyt kapnak a pénzügyi csalások kivédésének eszközei és a hiteles tájékozódási pontok is.

távoktatási videó / e-learning tananyag / stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK

R

a pénzügyi visszaélések típusai

R

biztonságos fizetési megoldások

R

hamis befektetési ajánlatok

R

telefonos és online visszaélések

R

bankkártya csalások, kártyabiztonság

R

online vásárlás során történő visszaélések

Sport és üzlet

A tananyag fő célja, hogy a diákok új ismereteket szerezzenek a sport és az üzlet kapcsolatáról. Elsajátíthatnak olyan kapcsolódó fogalmakat, mint az érték, az infrastruktúra. Megtudhatják, milyen bevételi forrásai, anyagi támogatási lehetőségei lehetnek egy sportolónak. Megismerkednek a pénzügyi tudatosság fogalmával és jellemzőivel, valamint azzal, hogy miért is fontos ennek ismerete a sporthoz kapcsolódóan.

e-learning tananyag

ÉRINTETT TÉMÁK

R

sport célja régen és most

R

az érték és az infrastruktúra fogalma

R

sport és üzlet kapcsolata

R

sportolói bevételek

R

sport anyagi támogatásai

R

pénzügyi tudatosság fogalma, jellemzői

Pályaorientáció, karrierkérdések középiskolásoknak

A modul a pályaorientáció világának legfontosabb fogalmaival, gyakorlati részéivel ismerteti meg a diákokat. A készségek, képességek és az egyes pályák követelményeinek ismerete is mind a tudatos pályaválasztást erősíti. A modul kitér számos gyakorlati információra, hasznos tippekre az önéletrajzírással, állásinterjúkra való felkészüléssel kapcsolatban is.

távoktatási videó / e-learning tananyag / stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK

R

pályaorientáció

R

munkaerőpiaci ismeretek

R

pályaismeret

R

önismeret

R

kulcskompetenciák

R

önéletrajz, álláshirdetés, állásinterjú

A stratégia szerepe a sportban és az üzletben

A tananyag fő célja, hogy a diákok új ismereteket szerezzenek a sport és az üzlet kapcsolatáról, arról, hogy milyen pénzügyi, üzleti vonatkozásai vannak a sportnak. Megtudhatják milyen értékteremtési lehetőségek köthetők össze a sportokkal, valamint, hogy a befektetések hogyan kapcsolódnak a sporthoz. A stratégia és a tervezés kulcsszerepet kap, amellyel szoros összefüggésben kifejtésre kerül a tudatos életvitel, pénzügyi gondolkodás.

távoktatási videó / stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK

R

tudatos életvitel, pénzügyi gondolkodás és a sport kölcsönhatása

R

szabadidő- és látványsport

R

sportolói bevételek

R

stratégia és tervezés fontossága

R

értékteremtési és befektetési lehetőség a sportban

R

sport és üzlet kapcsolata

Pénzügyi alapok

Az e-learning modul fő célja az, hogy a diákok megismerjék a pénzügyi műveltség, a pénzügyi kultúra és a pénzügyi tudatosság fogalmát, jellemzőit. Ezen kívül az oktatási anyagból megtudhatják azt is, hogy milyen befektetési formák közül lehet választani és milyen tényezőket kell figyelembe venni a választás során. Ezután a kereskedelmi bankokkal, az általuk nyújtott szolgáltatásokkal is foglalkozunk, majd zárásként a bankok által kínált hitelek következnek. A hitelek témakörén belül a diákok megismerkedhetnek a különböző hitelfajtákkal, valamint azzal, hogy mi alapján lehet a különböző hitelajánlatokat összehasonlítani, azok közül az igénylő számára a legkedvezőbbet kiválasztani. 

e-learning tananyag / stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK

R

pénzügyi műveltség és kultúra

R

pénzügyileg tudatos ember tulajdonságai

R

befektetések

R

befektetések-mire kell vigyázni?

R

banki szolgáltatások

R

hitelek

Digitális fizetési megoldások

A modul a civilizáció kezdetétől a mai modern fizetési megoldásokig mutatja be a pénz történetének jellemző állomásait röviden, a fókuszt a mai digitális fizetési lehetőségekre helyezve. A diákok mélyebben is megismerkednek a modern fizetési lehetőségekkel, a bankkártya működésétől kezdve, a mobilfizetésen át, egészen a kriptovaluták világáig. Számos ismeretet sajátíthatnak el a digitális fizetésekkel kapcsolatban, amelyet akár már a mostani pénzkezelésük során is kamatoztathatnak. A modul során megjelennek interaktív játékos elemek is, amelyben a diákok próbára tehetik tudásukat, ezáltal is élményszerűvé alakítva az online programot.

stream előadás

 

ÉRINTETT TÉMÁK

R

pénztörténeti kitekintés

R

bankkártya, hitelkártya és funkcióik

R

PayPass és mobilfizetés

R

FinTech megoldások

R

a népszerű kriptovaluták működésmódja

Tudatos pénzkezelés a családban

A modul fő témája a tudatos pénzkezelés a családban, azon belül pedig a családi költségvetés. A diákok az oktatás során képet kapnak arról, hogy mit jelent gazdasági értelemben a háztartás fogalma, valamint arról, milyen szerepet tölt be a gazdasági körforgásban. Ezen keresztül fókuszba kerül a család pénzgazdálkodása. A diákok átfogó képet kapnak a háztartás erőforrásairól, a tudatos pénzkezelés fontosságáról, valamint a családi költségvetéshez tartozó alapfogalmakról. A modul során bemutatásra kerül több megoldás – például a háztartási napló –, amely hozzásegíti a háztartást a tudatos pénzkezeléshez. Ezt követően egy, a diákokhoz közel álló történeten keresztül fókuszba kerül a tudatos pénzkezelés kiemelt fontossága diákként, gyermekként. A program során számos interaktív elem segíti elő a gördülékeny és élményszerű témafeldolgozást.

stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK

R

megtakarítás és spórolás;

R

pénzkezelési tippek családi és egyéni szinten;

R

tudatos pénzkezelés diákként

R

a háztartás szerepe a gazdasági körforgásban

R

a családi költségvetés fogalma és elemei

R

ideális pénzgazdálkodás és jellemzői

Tudatos médiafogyasztás

A program során a diákok interaktív módon, játékosan szerezhetnek ismereteket a tudatos médiafogyasztás témaköréről. Megismerhetik a tudatos médiafogyasztó ember jellemzőit, főbb ismérveit. Megtudhatják, hogy milyen álhír típusokkal találkozhatnak a fogyasztók, illetve rálátást nyernek arra, hogyan lehet azokat elkerülni, milyen szempontokra érdemes figyelniük. Ezentúl a reklámok világába is betekintést nyernek, amelyen keresztül bemutatásra kerül az AIDA szabály. A képzés végén pedig cyberbullying témaköre kerül fókuszba, ezzel is hangsúlyozva a tudatos médiafogyasztás és használat témakörét.

stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK

R

média és az ahhoz kapcsolódó eszközök

R

pénzügyi tudatosság

R

tudatos médiafogyasztás és annak jellemzői

R

álhírek és annak csoportjai

R

reklám, termék, szolgáltatás

R

AIDA szabály

R

cyberbullying

Európai Uniós ismeretek

A modul fő célja, hogy a diákok új ismereteket szerezzenek az Európai Unióról, és hazánk tagságáról. Az oktatás során a diákok megismerkednek azzal, hogy milyen célja volt az EU létrejöttét eredményező korábbi szövetségeknek, társulásoknak, és hogy konkrétan mióta beszélhetünk Európai Unióról. Többek között új ismereteket szerezhetnek arról is, hogy milyen szerteágazó intézményrendszerrel rendelkezik az EU, mi a különbség az Európai Tanács és az Európai Parlament között, valamint, hogy mivel foglalkozik az Európai Központi Bank. Megismerkedhetnek a közös fizetőeszköz, az euró történetével, és megtudhatják, hány tagja van az euróövezetnek. Mindezen kívül információkat szerezhetnek arról, hogy milyen gazdasági előnyök járnak az uniós tagsággal például hazánk számára, és hogy milyen lehetőség nyílik munkavállalásra, valamint hogyan támogatja az EU a külföldi tanulás lehetőségét a tagállamok diákjai számára.

stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK

R

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozása előtt és után

R

az Európai Unió létrejötte, elődszervezeteinek működése

R

az Európai Unió intézményrendszere

R

az Európai Unió működését szabályozó főbb rendeletek, szerződések

R

közös fizetőeszköz, az euróövezet, és az EKB

R

gazdasági előnyök, munka- és tanulási lehetőségek az EU-ban

Gyakorlati tudnivalók a diákmunkáról

A modul fő célja, hogy a diákok új ismereteket szerezzenek a diákmunka világáról. Az oktatás során a diákok megismerkednek azzal, hogy ki és hogyan vállalhat diákmunkát, illetve milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy valaki már diákként is munkát vállalhasson. Többek között ismeretet szerezhetnek arról is, hogy mit jelent az iskolaszövetkezet fogalma, valamint milyen lépések vezetnek a diákmunkához azon keresztül.  Megismerkedhetnek a diákmunka szabályaival, mindezen kívül információkat szerezhetnek a munkabérről (nettó, bruttó munkabér), valamint ehhez kapcsolódóan az adózásról és az adóbevallásról. A modul során rálátást nyerhetnek a diákmunka nyújtotta előnyökre. Bővíthetik tudásukat a különböző befektetési formákat és azok tulajdonságait illetően.

stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK

R

megtakarítás és befektetés

R

népszerű diákmunkák

R

diákmunka előnyei

R

adózás, adóbevallás

R

munkába állás feltételei

R

diákszövetkezet

R

18. életévét betöltött diákra vonatkozó szabályok

R

18. életévét be nem töltött diákra vonatkozó szabályok

R

diákmunka vállalásának szabályai

R

diákmunka mint pénzkereseti lehetőség