FÁY DIGITÁLIS OKTATÁSI PROGRAM

TANANYAGOK A 7-8. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

Környezetgazdálkodás

A modul fő célja a környezetgazdálkodás, környezettudatosság, és a fenntartható fejlődés témáinak bemutatása, nagy hangsúlyt fektetve az egyéni felelősségre. Az alapvető fogalmak megismerését követően a megújuló energiaforrások és a fenntartható fejlődés témája kerül kibontásra. Az ökológiai lábnyommal kapcsolatos tényezők rávilágítanak az egyén hétköznapi döntéseinek szerepére is.

stream előadás

 

ÉRINTETT TÉMÁK

R

környezettudatosság és fenntarthatóság

R

környezetszennyezés, hulladékgazdálkodás

R

klímaváltozás következményei

R

fenntartható fejlődés

R

szelektív hulladékgyűjtés

R

természeti erőforrások

Karrierkérdések és a munka világa általános iskolásoknak

A program célja a pályaorientációs folyamat tudatosítása, és a hozzá tartozó területek – önismeret, munkaerőpiaci ismeretek, pályaismeret interaktív formában történő bemutatása. A modul kitér a diákmunka előnyeire is, és fontos gyakorlati információkat tartalmaz a bérekre, valamint a diákmunkát érintő legalapvetőbb szabályokra vonatkozóan.

távoktatási videó/ e-learning tananyag/ stream előadás

 

ÉRINTETT TÉMÁK

R

pályaorientáció

R

önismeret

R

a szakmákkal kapcsolatos tájékozódás szempontjai

R

munkaerőpiaci ismeretek

R

diákmunka

R

munkabér, adózás

Pénzügyi tudatosság és fogyasztóvédelem

A modul fő témája a pénzügyi tudatosság és ezen belül a fogyasztóvédelem kérdésköre. A pénzügyi tudatossághoz kapcsolódó alapvető fogalmak tisztázását követően, megismerkednek a pénzügyi tudatosságra leginkább jellemző tulajdonságokkal és ehhez kapcsolódóan néhány praktikával, amellyel ők már fiatalon is tudatosabbá válhatnak. Emellett tisztázásra kerülnek a tudatos vásárló ismérvei, kitérve a fogyasztóvédelem jelentőségére is.

távoktatási videó/ e-learning tananyag/ stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK

R

a pénzügyi tudatosság fogalma, legfontosabb jellemzői

R

a tudatos vásárló ismérvei

R

a fogyasztóvédelem

R

bevétel, kiadás, szükséglet fogalma

R

megtakarítás, költségvetés kérdései befektetések jellemzői

A család gazdálkodása és pénzügyei

A modul fő témája a családi pénzgazdálkodás és ehhez kapcsolódóan a pénzügyi tervezés fontossága. Az alapvető fogalmak megismerése mellett a diákok átfogó képet kapnak arról, hogy milyen az ideális pénzgazdálkodás, kitérve a tudatos döntések jelentőségére. Betekintést nyernek a kockázatok és a váratlan helyzetek miatti nehézségek lehetséges megoldásaiba is. Fókuszba kerül a megtakarítás témaköre és a befektetések világa is.

távoktatási videó/ e-learning tananyag / stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK

R

a bevétel, kiadás, szükséglet fogalma

R

a megtakarítás, takarékosság fogalma

R

váratlan helyzetek a családi pénzgazdálkodásban

R

sikeres gazdálkodás jellemzői

R

a háztartás fogalma, a háztartások erőforrásai

R

egyéni és közösségi szükséglet

Digitális veszélyek, pénzügyi ragadozók

A modul fő célja a pénzügyi visszaélések különböző formáinak bemutatása annak érdekében, hogy a diákok tájékozottságuk révén ne válhassanak pénzügyi ragadozók áldozatául. A visszaélések formáinak bemutatása a csalók módszereire is kiterjed, amelyek intő jelként szolgálhatnak egy pénzügyileg veszélyes helyzetben. Nagy hangsúlyt kapnak – az intő jelek bemutatásán túl – a pénzügyi csalások kivédésének eszközei és a hiteles tájékozódási pontok is.

távoktatási videó/ e-learning tananyag/ stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK

R

a pénzügyi visszaélések típusai

R

bankkártya csalások, kártyabiztonság

R

hamis befektetési ajánlatok

R

biztonságos fizetési megoldások

R

online vásárlás során történő visszaélések

A stratégia szerepe a sportban és üzletben

A tananyag fő célja, hogy a diákok új ismereteket szerezzenek a sport és az üzlet kapcsolatáról, arról, hogy milyen pénzügyi, üzleti vonatkozásai vannak a sportnak. Megtudhatják milyen értékteremtési lehetőségek köthetők össze a sportokkal, valamint, hogy a befektetések hogyan kapcsolódnak a sporthoz. A stratégia és a tervezés kulcsszerepet kap, amellyel szoros összefüggésben kifejtésre kerül a tudatos életvitel, pénzügyi gondolkodás.

távoktatási videó / stream előadás

 

ÉRINTETT TÉMÁK

R

tudatos életvitel, pénzügyi gondolkodás és a sport kölcsönhatása

R

szabadidő- és látványsport

R

sportolói bevételek

R

stratégia és tervezés fontossága

R

értékteremtési és befektetési lehetőség a sportban

R

sport és üzlet kapcsolata

Tudatos pénzkezelés a családban

A modul fő témája a tudatos pénzkezelés a családban, azon belül pedig a családi költségvetés. A diákok az oktatás során képet kapnak arról, hogy mit jelent gazdasági értelemben a háztartás fogalma, valamint arról, milyen szerepet tölt be a gazdasági körforgásban. A diákok átfogó képet kapnak a háztartás erőforrásairól, a tudatos pénzkezelés fontosságáról, valamint a családi költségvetéshez tartozó alapfogalmakról. A modul során bemutatásra kerül több megoldás – például a háztartási napló –, amely hozzásegíti háztartást a tudatos pénzkezeléshez.

távoktatási videó/ stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK

R

megtakarítás és spórolás

R

a családi költségvetés fogalma és elemei

R

ideális pénzgazdálkodás és jellemzői

R

a háztartás erőforrása

R

a háztartás szerepe a gazdasági körforgásban

R

pénzkezelési tippek családi és egyéni szinten

Modern fizetési eszközök, pénztörténet

A modul a civilizáció kezdetétől a mai modern fizetési megoldásokig mutatja be a pénz történetének jellemző állomásait, a fókuszt a mai fizetési lehetőségekre helyezve. Az első érmék kialakulásától a ma ismert papírpénzek történetén keresztül érdekes és a gazdasági összefüggések átlátása érdekében fontos információkat tudhatnak meg. Megtudhatják, hogyan üzleteltek az emberek egymással pénz hiányában, mit használtak fizető eszköznek évszázadokkal ezelőtt.

stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK

R

a piacok kialakulása

R

árupénzek fogalma és azok jellemzői

R

a nemesfémek és váltók megjelenése

R

az első papírpénztől a mai pénzekig

R

modern fizetési megoldások napjainkban

R

a népszerű kriptovaluták működésmódja

Európai Uniós ismeretek

A modul fő témája az Európai Unió, azon belül is az Unió és hazánk kapcsolata. Az oktatás során a diákok megismerkedhetnek az Európai Unió előtti időszakkal, valamint, hogy hogyan és milyen céllal alakult ki ez az erős, ma már nem csak gazdasági és politikai, hanem egészségügyi és környezetvédelmi problémákkal is foglalkozó szervezet. Ismeretet szerezhetnek a szervezet tagországainak bővítéséről, illetve, hogy milyen előnyökkel jár egy ország, ezen belül is Magyarország számára a csatlakozás. Terítékre kerül a közös, egységes fizetőeszköz kialakulása és bevezetése. Említésre kerül az Európai Unió diákokat támogató Erasmus programja is, amely a tanulók külföldi képzésére nyújt megoldást. Végezetül pedig képet kaphatnak az Európai Uniót érintő változásokról és az Unió jövőjéről is. 

stream előadás/ e-learning tananyag

ÉRINTETT TÉMÁK

R

az Európai Unió előzménye

R

az EU megszületése

R

hazánk és az Európai Unió

R

az euró létrejötte és jelentősége

R

megélhetés az EU-ban

R

az Európai Unió jövője

Pénzügyi nyomozós történet

A program célja pénzügyi alapismeretek témakörébe tartozó tudásanyag interaktív formában történő bemutatása. Az öt részből álló program egy izgalmas detektívtörténet keretébe ágyazva adja át a diákoknak a tudást. A különböző részek során egy-egy új témakörbe nyerhetnek betekintést a résztvevők, mindeközben pedig egy izgalmas nyomozás szálait is segíthetnek kibogozni a történet főszereplőjének. A rejtélyes szálak felfejtése mentén az első részben a diákok megtudhatják kik a pénzügyi ragadozók, majd a második egység során fontosabb információkat sajátíthatnak el a diákmunkáról. A harmadik részben a vállalkozások, a negyedikben pedig a befektetések világában merülhetnek el. Végül az utolsó egységben nemcsak a rejtély megoldására, de a megtakarítások mibenlétére is fény derül.

e-learning tananyag

ÉRINTETT TÉMÁK

R

pénzügyi ragadozók kérdésköre

R

vállalkozások működése

R

diákmunka lehetőségei

R

befektetések világa

R

megtakarítások jelentősége

Tudatos médiafogyasztás

A program során a diákok interaktív módon, játékosan szerezhetnek ismereteket a tudatos médiafogyasztás témaköréről. Megismerhetik a tudatos médiafogyasztó ember jellemzőit, főbb ismérveit. Megtudhatják, hogy milyen álhír típusokkal találkozhatnak a fogyasztók, illetve rálátást nyernek arra, hogyan lehet azokat elkerülni, milyen szempontokra érdemes figyelniük. Ezentúl a reklámok világába is betekintést nyernek, amelyen keresztül bemutatásra kerül az AIDA szabály. A képzés végén pedig cyberbullying témaköre kerül fókuszba, ezzel is hangsúlyozva a tudatos médiafogyasztás és használat témakörét.

stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK

R

média és az ahhoz kapcsolódó eszközök

R

pénzügyi tudatosság

R

tudatos médiafogyasztás és annak jellemzői

R

álhírek és annak csoportjai

R

reklám, termék, szolgáltatás

R

AIDA szabály

R

cyberbullying