FÁY DIGITÁLIS OKTATÁSI PROGRAM

TANANYAGOK A 5-6. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

Környezetgazdálkodás

A modul fő célja a környezetgazdálkodás, környezettudatosság, és a fenntartható fejlődés témáinak bemutatása, nagy hangsúlyt fektetve az egyéni felelősségre. Az alapvető fogalmak megismerését követően a megújuló energiaforrások és a fenntartható fejlődés témája kerül kibontásra. Az ökológiai lábnyommal kapcsolatos tényezők rávilágítanak az egyén hétköznapi döntéseinek szerepére is.

stream előadás

 

ÉRINTETT TÉMÁK

R

környezettudatosság és fenntarthatóság

R

környezetszennyezés, hulladékgazdálkodás

R

klímaváltozás következményei

R

fenntartható fejlődés

R

szelektív hulladékgyűjtés

R

természeti erőforrások

Tudatos pénzkezelés a családban

A modul fő témája a tudatos pénzkezelés a családban, azon belül pedig a családi költségvetés. A diákok az oktatás során képet kapnak arról, hogy mit jelent gazdasági értelemben a háztartás fogalma, valamint arról, milyen szerepet tölt be a gazdasági körforgásban. A diákok átfogó képet kapnak a háztartás erőforrásairól, a tudatos pénzkezelés fontosságáról, valamint a családi költségvetéshez tartozó alapfogalmakról. A modul során bemutatásra kerül több megoldás – például a háztartási napló –, amely hozzásegíti a háztartást a tudatos pénzkezeléshez.

távoktatási videó / stream előadás

 

ÉRINTETT TÉMÁK

R

megtakarítás és spórolás

R

a családi költségvetés fogalma és elemei

R

ideális pénzgazdálkodás és jellemzői

R

a háztartás erőforrása

R

a háztartás szerepe a gazdasági körforgásban

R

pénzkezelési tippek családi és egyéni szinten

A család gazdálkodása és pénzügyei

A modul fő témája a családi pénzgazdálkodás és ehhez kapcsolódóan a pénzügyi tervezés fontossága. Az alapvető fogalmak megismerése mellett a diákok átfogó képet kapnak arról, hogy milyen az ideális pénzgazdálkodás, kitérve a tudatos döntések jelentőségére. Betekintést nyernek a kockázatok és a váratlan helyzetek miatti nehézségek lehetséges megoldásaiba is. Fókuszba kerül a megtakarítás témaköre és a befektetések világa is.

távoktatási videó/ e-learning tananyag / stream előadás

 

ÉRINTETT TÉMÁK

R

a bevétel, kiadás, szükséglet fogalma

R

a megtakarítás, takarékosság fogalma

R

váratlan helyzetek a családi pénzgazdálkodásban

R

sikeres gazdálkodás jellemzői

R

a háztartás fogalma, a háztartások erőforrásai

R

egyéni és közösségi szükséglet

Modern fizetési eszközök, pénztörténet

A modul a civilizáció kezdetétől a mai modern fizetési megoldásokig mutatja be a pénz történetének jellemző állomásait, a fókuszt a mai fizetési lehetőségekre helyezve. Az első érmék kialakulásától a ma ismert papírpénzek történetén keresztül érdekes és a gazdasági összefüggések átlátása érdekében fontos információkat tudhatnak meg. Megtudhatják, hogyan üzleteltek az emberek egymással pénz hiányában, mit használtak fizető eszköznek évszázadokkal ezelőtt.

távoktatási videó/ e-learning tananyag / stream előadás

 

ÉRINTETT TÉMÁK

R

a piacok kialakulása

R

árupénzek fogalma és azok jellemzői

R

a nemesfémek és váltók megjelenése

R

az első papírpénztől a mai pénzekig

R

modern fizetési megoldások napjainkban

R

a népszerű kriptovaluták működésmódja

A gazdaság szereplői általános iskolásoknak

A modul során a diákok megismerkednek a gazdasági szereplőkkel és a közöttük lévő pénzáramlással. Rálátást nyernek a különböző szereplők céljaira és motivációira, ezáltal könnyebben megértik a komolyabb összefüggéseket és a gazdasági körforgást. Átfogó képet kaphatnak a háztartások, a vállalkozások és az állam szerepéről, erőforrásairól, valamint megismerhetik az adófajtákat, és az adótudatosság fogalmát és jelentőségét. A program része a bankrendszer bemutatása is.

távoktatási videó/ e-learning tananyag / stream előadás

 

ÉRINTETT TÉMÁK

R

a vállalkozások működése és típusai

R

adótudatosság és adótípusok

R

az állam bevételei és kiadásai

R

a gazdasági szereplők és a pénzügyi körforgás

R

a bankrendszer működése

R

a háztartások erőforrásai

Gazdálkodás a pénzzel

Az e-learning tananyag fő célja megismertetni és elmélyíteni a diákokban a tudatos gazdálkodás alapjait. Fő témaként tárgyalásra kerül a családi költségvetés, a bevétel, a kiadás és a szükséglet fogalma. A modul során tisztázzuk, hogy mit nevezünk megtakarításnak és miért jó, ha rendelkezünk pénzügyi tartalékkal, ezekhez kapcsolódóan pedig az esetleges váratlan pénzügyi eseményekre is kitérünk. A megtakarításon kívül a takarékosság fogalmával is megismerkedhetnek a tanulók, aminek kapcsán az erőforrások és az azokkal való gazdálkodás is előtérbe kerülnek. Végezetül a program zárásaképpen bemutatunk számos modern fizetési megoldást és lehetőséget, amelyekkel könnyebb és biztonságosabb lehet a pénzkezelés és a pénzzel való gazdálkodás.

távoktatási videó/ e-learning tananyag / stream előadás

 

ÉRINTETT TÉMÁK

R

pénzzel való gazdálkodás

R

családi költségvetés működése

R

bevétel, kiadás, szükséglet fogalma

R

megtakarítás, pénzügyi tartalék képzése

R

takarékosság, erőforrások

R

fizetési lehetőségek és modern fizetési megoldások

Pénzügyi nyomozós történet

A tananyag fő célja a diákok pénzügyi ismereteinek bővítése. A tananyag négy történetre épül, amelyek mind egy-egy témát, témakört dolgoznak fel. Az első történet során a diákok megismerkednek a környezettudatosság, a környezetvédelem fontosságával, ezen belül is a szelektív hulladékgyűjtésre helyezve a hangsúlyt. A második történet közben pedig elsajátíthatják a család gazdálkodásához kapcsolódó fogalmakat, mint például a bevásárlólista, a háztartási napló. A harmadik történetben a diákok rálátást nyernek a megtakarítás fontosságára. Az utolsóban pedig a befektetések világához érkezünk, ahol a gyerekek megismerkednek különböző kockázatú befektetésekkel. A történetek sokszínűsége mellett számos interaktív elem segíti a témák gördülékeny és egyben élményszerű feldolgozását.

e-learning tananyag 

 

ÉRINTETT TÉMÁK

R

a környezettudatosság és a szelektív hulladékgyűjtés fontossága

R

a bevétel és a kiadás fogalma

R

a háztartási napló működése

R

a bevásárló lista fontossága

R

a megtakarítás jelentősége

R

a bankbetét jellemzői