FÁY DIGITÁLIS OKTATÁSI PROGRAM

TANANYAGOK A 11-12. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

Fenntarthatóság és üzlet

A modul fő célja az, hogy a gazdaság és a fenntarthatóság kapcsolatáról nyújtson információt a diákoknak. Az oktatási anyagból a diákok megtudhatják, hogy mit jelent a fenntarthatóság fogalma, és milyen kezdeményezések vannak a világban a fenntarthatóság megvalósítására. A zöldgazdaság és a körforgásos gazdaság bemutatásával képet kaphatnak arról, hogy hogyan gazdálkodhatunk úgy, hogy közben a természeti erőforrásokra, a környezetünkre is odafigyelünk. A diákok példákon keresztül ismerkedhetnek meg olyan vállalati kezdeményezésekkel, amelyek a fenntarthatóságot segítik elő, a modul végén pedig arról hallhatnak, hogy az Európai Unió mit tesz az éghajlatváltozás és a környezetkárosítás megszüntetése érdekében. Az elméleti anyagot érdekes feladatok egészítik ki, amelyek segítségével a diákok elmélyíthetik és ellenőrizhetik tudásukat.

stream előadás

 

ÉRINTETT TÉMÁK
R

környezettudatosság és fenntarthatóság

R

klímaváltozás következményei

R

fenntartható fejlődés

R

szelektív hulladékgyűjtés

R

természeti erőforrások

Gazdasági ismeretek

A modul fő célja az, hogy a gazdasággal és annak működésével kapcsolatos legfontosabb fogalmakkal megismertesse a diákokat. Az oktatási anyag során a diákok megtudhatják, hogy mit jelent a pénzügyi tudatosság fogalma és milyen jellemzői vannak a pénzügyileg tudatos embernek. A tananyag fontos része a pénzügyi műveltség és kultúra fogalmával való megismerkedés. Ezután a befektetések világa következik, ahol a befektetési formákról, valamit a hozam és a kockázat kapcsolatáról szerezhetnek olyan tudást, ami a pénzügyileg tudatos ember számára elengedhetetlen. A befektetések után a különböző hitelekkel ismerkedhetnek meg a diákok, végül pedig a kriptovaluták és a mögöttük álló technikai rendszer bemutatása következik. Az elméleti anyagot interaktív feladatok egészítik ki, amelyek segítségével a diákok elmélyíthetik és ellenőrizhetik tudásukat.

 e-learning tananyag

ÉRINTETT TÉMÁK
R

pénzügyi műveltség és kultúra témaköre

R

a gazdaság működése, célja

R

befektetések világa

R

befektetési formák

R

hitelek működésmódja és típusai

R

kriptovaluták jellemzői

Pénzügyi alapok

Az e-learning modul fő célja az, hogy a diákok megismerjék a pénzügyi műveltség, a pénzügyi kultúra és a pénzügyi tudatosság fogalmát, jellemzőit. Ezen kívül az oktatási anyagból megtudhatják azt is, hogy milyen befektetési formák közül lehet választani és milyen tényezőket kell figyelembe venni a választás során. Ezután a kereskedelmi bankokkal, az általuk nyújtott szolgáltatásokkal is foglalkozunk, majd zárásként a bankok által kínált hitelek következnek. A hitelek témakörén belül a diákok megismerkedhetnek a különböző hitelfajtákkal, valamint azzal, hogy mi alapján lehet a különböző hitelajánlatokat összehasonlítani, azok közül az igénylő számára a legkedvezőbbet kiválasztani.

e-learning tananyag / stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK
R

pénzügyi műveltség és kultúra

R

pénzügyileg tudatos ember tulajdonságai

R

befektetések

R

befektetések-mire kell vigyázni?

R

banki szolgáltatások

R

hitelek

Környezetgazdálkodás

A modul fő célja a környezetgazdálkodás, környezettudatosság, és a fenntartható fejlődés témáinak bemutatása, nagy hangsúlyt fektetve az egyéni felelősségre. Az alapvető fogalmak megismerését követően a megújuló energiaforrások és a fenntartható fejlődés témája kerül kibontásra. Az ökológiai lábnyommal kapcsolatos tényezők rávilágítanak az egyén hétköznapi döntéseinek szerepére is.

távoktatási videó / e-learning tananyag / stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK
R

környezettudatosság és fenntarthatóság

R

környezetszennyezés, hulladékgazdálkodás

R

klímaváltozás következményei

R

fenntartható fejlődés

R

szelektív hulladékgyűjtés

R

természeti erőforrások

Pályaorientáció, karrierkérdések középiskolásoknak

A modul a pályaorientáció világának legfontosabb fogalmaival, gyakorlati részéivel ismerteti meg a diákokat. A készségek, képességek és az egyes pályák követelményeinek ismerete is mind a tudatos pályaválasztást erősíti. A modul kitér számos gyakorlati információra, hasznos tippekre az önéletrajzírással, állásinterjúkra való felkészüléssel kapcsolatban is.

távoktatási videó / e-learning tananyag / stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK
R

pályaorientáció

R

munkaerőpiaci ismeretek

R

pályaismeret

R

önismeret

R

kulcskompetenciák

R

önéletrajz, álláshirdetés, állásinterjú

Sport és üzlet

Elsajátíthatnak olyan kapcsolódó fogalmakat, mint az érték, az infrastruktúra. Megtudhatják, milyen bevételi forrásai, anyagi támogatási lehetőségei lehetnek egy sportolónak. Megismerkednek a pénzügyi tudatosság fogalmával és jellemzőivel, valamint azzal, hogy miért is fontos ennek ismerete a sporthoz kapcsolódóan.

e-learning tananyag

ÉRINTETT TÉMÁK
R

sport célja régen és most

R

az érték és az infrastruktúra fogalma

R

sport és üzlet kapcsolata

R

sportolói bevételek

R

sport anyagi támogatásai

R

pénzügyi tudatosság fogalma, jellemzői

Digitális fizetési megoldások

A modul a civilizáció kezdetétől a mai modern fizetési megoldásokig mutatja be a pénz történetének jellemző állomásait röviden, a fókuszt a mai digitális fizetési lehetőségekre helyezve. A diákok mélyebben is megismerkednek a modern fizetési lehetőségekkel, a bankkártya működésétől kezdve, a mobilfizetésen át, egészen a kriptovaluták világáig. Számos ismeretet sajátíthatnak el a digitális fizetésekkel kapcsolatban, amelyet akár már a mostani pénzkezelésük során is kamatoztathatnak. A modul során megjelennek interaktív játékos elemek is, amelyben a diákok próbára tehetik tudásukat, ezáltal is élményszerűvé alakítva az online programot.

stream előadás

 

ÉRINTETT TÉMÁK
R

pénztörténeti kitekintés

R

bankkártya, hitelkártya és funkcióik

R

PayPass és mobilfizetés

R

FinTech megoldások

R

a népszerű kriptovaluták működésmódja

Munkavállalói alapismeretek

A tananyag fő célja, hogy a diákok átfogó képet kapjanak a munka világáról és a munkavállalásról. A kezdő lépésektől, azaz az álláskereséstől kiindulva, egészen a munkaszerződés aláírásig új, komplex ismeretekkel bővíthetik a diákok a tudásukat. Az alapfogalmak tisztázása mellett nagy hangsúlyt kap a gyakorlati tudás elsajátítása is, hogy a diákok felkészültebben és tudatosabban kerülhessenek majd be a munkaerőpiacra.

távoktatási videó / e-learning tananyag / stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK
R

munkabér, nettó és bruttó bér

R

önéletrajz, állásinterjú, munkaszerződés

R

az ideális munkahely

R

adózás, a bért befolyásoló tényezők

R

álláskeresés folyamata

R

munkaszerződés, betegszabadság

Vállalkozói alapismeretek

A program során a diákok megtudhatják, hogyan lehet egy cég ötletét a valóságba átültetni. A modul többek között olyan témákat érint, amelyből kiderül, hogy az elképzelt vállalkozás vagy ötlet működőképes-e, érdemes-e a megvalósításra. Megismerkedhetnek az alapítással járó teendőkkel, adminisztrációs kötelezettségekkel, egy vállalkozás üzemeltetésének velejáróival.

távoktatási videó / e-learning tananyag / stream előadás

 

ÉRINTETT TÉMÁK
R

vállalkozás alapítása

R

az üzleti terv és az üzleti modell vászon

R

vállalkozással kapcsolatos adminisztratív teendők

R

a cégformák, vállalatok csoportosítása

R

képességek felmérése a SWOT- analízissel

R

innováció és startup-ok

R

a kontrolling és a gazdasági környezet

A bankrendszer működése

A képzés során a diákok átfogó képet kapnak a bankrendszerről, a bankok tevékenységéről. Az elméleti tudás mellett gyakorlati példákon keresztül ismerkedhetnek meg a hitelekkel, különböző pénzügyi termékekkel. Fókuszba kerül a tudatos döntés, az előretervezés és a megtakarítás fontossága is.

távoktatási videó / e-learning tananyag

ÉRINTETT TÉMÁK
R

tervezés, tudatos gazdálkodás, megtakarítási lehetőségek

R

hiteltípusok, hitelfelvétel, hiteltörlesztés

R

a bankrendszer fogalma és felépítése

R

banki szolgáltatások és számlanyitás

R

a jegybank és a kereskedelmi bank fogalma, szerepe és működésmódja

R

innováció és startup-ok

R

a banktörténelem

Tudatos pénzkezelés a családban

A modul fő témája a tudatos pénzkezelés a családban, azon belül pedig a családi költségvetés. A diákok az oktatás során képet kapnak arról, hogy mit jelent gazdasági értelemben a háztartás fogalma, valamint arról, milyen szerepet tölt be a gazdasági körforgásban. Ezen keresztül fókuszba kerül a család pénzgazdálkodása. A diákok átfogó képet kapnak a háztartás erőforrásairól, a tudatos pénzkezelés fontosságáról, valamint a családi költségvetéshez tartozó alapfogalmakról. A modul során bemutatásra kerül több megoldás – például a háztartási napló –, amely hozzásegíti háztartást a tudatos pénzkezeléshez. Ezt követően egy, a diákokhoz közel álló történeten keresztül fókuszba kerül a tudatos pénzkezelés kiemelt fontossága diákként, gyermekként. A program során számos interaktív elem segíti elő a gördülékeny és élményszerű témafeldolgozást.

stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK
R

megtakarítás és spórolás;

R

pénzkezelési tippek családi és egyéni szinten;

R

tudatos pénzkezelés diákként

R

a háztartás szerepe a gazdasági körforgásban;

R

a jegybank és a kereskedelmi bank fogalma, szerepe és működésmódja

R

a családi költségvetés fogalma és elemei;

R

ideális pénzgazdálkodás és jellemzői

Gyakorlati tudnivalók a diákmunkáról

A modul fő célja, hogy a diákok új ismereteket szerezzenek a diákmunka világáról. Az oktatás során a diákok megismerkednek azzal, hogy ki és hogyan vállalhat diákmunkát, illetve milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy valaki már diákként is munkát vállalhasson. Többek között ismeretet szerezhetnek arról is, hogy mit jelent az iskolaszövetkezet fogalma, valamint milyen lépések vezetnek a diákmunkához azon keresztül.  Megismerkedhetnek a diákmunka szabályaival, mindezen kívül információkat szerezhetnek a munkabérről (nettó, bruttó munkabér), valamint ehhez kapcsolódóan az adózásról és az adóbevallásról. A modul során rálátást nyerhetnek a diákmunka nyújtotta előnyökre. Bővíthetik tudásukat a különböző befektetési formákat és azok tulajdonságait illetően.

stream előadás

ÉRINTETT TÉMÁK
R

diákmunka mint pénzkereseti lehetőség

R

diákmunka vállalásának szabályai

R

18. életévét be nem töltött diákra vonatkozó szabályok

R

18. életévét betöltött diákra vonatkozó szabályok

R

diákszövetkezet

R

adózás, adóbevallás

R

munkába állás feltételei

R

diákmunka előnyei

R

népszerű diákmunkák

R

megtakarítás és befektetés

Európai uniós ismeretek

Az e-learning modul fő célja az, hogy a diákok képet kapjanak az Európai Unió kialakulásának főbb történelmi eseményeiről, valamint ismeretet szerezzenek az Európai Unió működéséről. Ezen kívül az oktatási anyag segítségével megismerkedhetnek az Európai Unió intézményrendszerének felépítésével és a különböző intézmények főbb tevékenységi köreivel, illetve feladataival is. Átfogó képet kaphatnak a különböző előnyökről és lehetőségekről, amelyekkel Európai Uniós állampolgárként saját maguk is találkozhatnak a mindennapjaikban. A továbbtanulás és munkavállalás témakörét is bemutatva hasznos információkat tudhatnak meg, amellyel szintén bővíthetik ismereteiket a témát illetően.

e-learning tananyag

ÉRINTETT TÉMÁK
R

Magyarország az Európai Unió előtt – történelmi visszatekintés

R

Európai Unió kialakulásának történelmi eseményei, állomásai

R

közös valuta, euró kialakulása

R

Európai Unió intézményrendszere

R

Európai Unió a mindennapokban

R

tanulás és munkavállalás az Európai Unióban